0
پشتیبانی
021-65263355

کارت 3 به 8 نک NEC

قیمت برای شما: 27,300,000 ریـال
1 آیتم در انبار
+
اضافه به سبد خرید

کارت 8 تایی آنالوگ (داخلی) نک NEC

قیمت برای شما: 22,600,000 ریـال
1 آیتم در انبار
+
اضافه به سبد خرید

کارت SD Small نک NEC

قیمت برای شما: 25,000,000 ریـال
1 آیتم در انبار
+
اضافه به سبد خرید

کارت CPU-C1 نک NEC

قیمت برای شما: 14,200,000 ریـال
1 آیتم در انبار
+
اضافه به سبد خرید

کارت CPU-C1-A نک NEC

قیمت برای شما: 49,900,000 ریـال
1 آیتم در انبار
+
اضافه به سبد خرید

کارت 8 دیجیتال + 2 آنالوگ (داخلی) نک NEC

قیمت برای شما: 17,200,000 ریـال
1 آیتم در انبار
+
اضافه به سبد خرید

کارت 3 پورت شهری نک NEC

قیمت برای شما: 11,300,000 ریـال
1 آیتم در انبار
+
اضافه به سبد خرید

کارت PRI نک NEC

قیمت برای شما: 80,000,000 ریـال
1 آیتم در انبار
+
اضافه به سبد خرید

کارت VOIP نک NEC

قیمت برای شما: 52,500,000 ریـال
1 آیتم در انبار
+
اضافه به سبد خرید

کارت لینک پایه اصلی نک NEC

قیمت برای شما: 17,900,000 ریـال
1 آیتم در انبار
+
اضافه به سبد خرید

کارت لینک کابین دوم یا سوم نک NEC

قیمت برای شما: 16,700,000 ریـال
1 آیتم در انبار
+
اضافه به سبد خرید

کارت SD Large نک NEC

قیمت برای شما: 39,300,000 ریـال
1 آیتم در انبار
+
اضافه به سبد خرید

آیفون دربازکن نک NEC

قیمت برای شما: 17,200,000 ریـال
1 آیتم در انبار
+
اضافه به سبد خرید

پایه رک نک NEC

تماس بگیرید
1 آیتم در انبار