0
پشتیبانی
021-65263355

محصولات نک

Aspirenet-01 LIC

قیمت برای شما: 4,800,000 ریـال
1 آیتم در انبار
+
اضافه به سبد خرید

IN-UC SOFTPHONE

قیمت برای شما: 3,900,000 ریـال
1 آیتم در انبار
+
اضافه به سبد خرید

IP7WW-12TXH-B1 TEL(BK)

تماس بگیرید
1 آیتم در انبار

IP7WW-60D DSS-B1 CONSOLE (BK)

قیمت برای شما: 11,500,000 ریـال
1 آیتم در انبار
+
اضافه به سبد خرید

LK-SL2100 MyCalls Cnsl Any Ver Upg

قیمت برای شما: 0 ریـال
1 آیتم در انبار
+
اضافه به سبد خرید

LK-SL2100 MyCalls Cnsl Sing Ver Upg

تماس بگیرید
1 آیتم در انبار

LK-SL2100 MyCalls-Desktop 10 User

تماس بگیرید
1 آیتم در انبار

LK-SL2100 MyCalls-Desktop 25 User

تماس بگیرید
1 آیتم در انبار

LK-SL2100 MyCalls-Rec 30Ch SIP

تماس بگیرید
1 آیتم در انبار

LK-SL2100 MyCalls-Rec 4Ch Ana

قیمت برای شما: 0 ریـال
1 آیتم در انبار
+
اضافه به سبد خرید

LK-SL2100 MyCalls-Rec 4Ch Dig

تماس بگیرید
1 آیتم در انبار

LK-SL2100 MyCalls-Rec 60Ch Dig

تماس بگیرید
1 آیتم در انبار

LK-SL2100 MyCalls-Rec 8Ch Ana

تماس بگیرید
1 آیتم در انبار

LK-SL2100 MyCalls-Rec 8Ch Dig

تماس بگیرید
1 آیتم در انبار

LK-SL2100 MyCalls-Rec 8Ch SIP

تماس بگیرید
1 آیتم در انبار

LK-SL2100 MyCalls-Rec. 60Ch SIP

تماس بگیرید
1 آیتم در انبار

LK-SL2100-MyCalls-Add. App. User

تماس بگیرید
1 آیتم در انبار

LK-SL2100-MyCalls-Call Manager

تماس بگیرید
1 آیتم در انبار

SL2100 3RD CTI LIC

قیمت برای شما: 23,200,000 ریـال
1 آیتم در انبار
+
اضافه به سبد خرید

SL2100 ACD P-EVENT LIC

قیمت برای شما: 3,500,000 ریـال
1 آیتم در انبار
+
اضافه به سبد خرید

SL2100 ENCRYPTION LIC

قیمت برای شما: 7,100,000 ریـال