0
پشتیبانی
021-65263355

محصولات یستار

کارت D30 یستار Yeastar

قیمت برای شما: 46,800,000 ریـال

کارت EX08 یستار Yeastar

قیمت برای شما: 14,600,000 ریـال

کارت GSM یستار Yeastar

قیمت برای شما: 29,800,000 ریـال

کارت O2 یستار Yeastar

قیمت برای شما: 21,800,000 ریـال

کارت S2 یستار Yeastar

قیمت برای شما: 14,800,000 ریـال

گیت وی E1/PRI یستار TE200

تماس بگیرید
1 آیتم در انبار

گیت وی FXO یستار TA410

قیمت برای شما: 37,900,000 ریـال

گیت وی FXS یستار TA1600

قیمت برای شما: 98,700,000 ریـال

گیت وی FXS یستار TA2400

قیمت برای شما: 129,100,000 ریـال

گیت وی FXS یستار TA400

قیمت برای شما: 31,100,000 ریـال

گیت وی FXS یستار TA800

قیمت برای شما: 45,800,000 ریـال